Dans i Skolan

Move Dansstudio

Vi på a moving generation arbetar med dans i skolan. Vi har även föreställningar som går att beställa för eleverna att se, liksom olika fortbildningskurser för skolans personal. Formerna för undervisningen kan se olika ut beroende på barnens ålder och vad skolan efterfrågar, men de generella målen för alla åldrar är att:

  • - Genom att upptäcka kroppen och dess uttrycksmöjligheter, stimulera barnens eget skapande.
  • - Låta barnen uppleva glädjen av att skapa.
  • - Ge kunskap om dansen som konstart med egen formlära och grammatik.
  • - Låta barnen få lära sig hur de i rörelse kan gestalta inre bilder, tankar och känslor, både som individer och i grupp.
  • - Ge barnen en ökad formkänsla.
  • - Låta barnen uppleva den sinnlighet som finns i dans och våga njuta av sin egen kropp.
  • - Låta barnen utveckla sin förmåga att samarbeta under inlärningen av en koreograferad dans.

Här nedan följer en förteckning över några av de danspaket vi arbetar med. Vi skräddarsyr även paket enligt era önskemål. Arbetar ni med ett speciellt tema kommer vi gärna och dansar detta tillsammans med er.

I dansserierna för de yngre barnen arbetar vi även så mycket som möjligt med olika rekvisita saker.

Ålder 3-5 år  |  Årskurs 0-2   |  Årskurs 3-5  |  Årskurs 6-9

Om ni har fågor eller funderingar är ni alltid välkomna att höra av er till oss här på move.

För bokning av våra olika dansserier vänligen kontakta oss på Move dansstudio på tel 031- 400805.

Det går även bra att kontakta oss Genom vår mejl adress:
move.dansstudio@telia.com