Datum som gäller för VT 19 är enligt följande:

Datum som gäller för VT 19 är enligt följande:
Vecka 3 - Gratis prova på dagar den 19:e Januari på N Kustbanegatan 13 och den 20:e Januari på Klangfärgsgatan 23.
Vecka 4 - Kursstart.
Vecka 5 - Kompisvecka. Ta med en danssugen kompis till lektionen!
Vecka 7 - Sportlov på Move. Inga ordinarie lektioner.
Vecka 16 - Påsklov på Move from Mån 15/4 tom påskdagen 21/4.
Inga ordinarie lektioner.
Vecka 17 - Sista lektionstillfället för 12-veckors kurserna. Påtittning i salen.
Vecka 19 - Sista lektionstilffället för vissa 14-veckors kurser.
Föreställningar för 12-veckorskurserna 6-7/5 på Möllan.
Vecka 20 - Sista veckan för övriga 14-veckors kurser.
Vecka 21 - Föreställningar för 14-veckors kurserna 25/5 på Möllan.


Anmälan/Avgift:

Anmälan
Kursanmälan är bindande och du blir genom denna anmälan betalningsskyldig för den/de danskurs(er) du anmäler dig till då du tar upp en plats i kurserna som vi nekar andra. Om kursen du anmält dig till är fullsatt eller om det av någon anledning blivit ett fel i din anmälan, kontaktar vi dig inom kort. Ändringar och kursbyten görs via mail till move.dansstudio@telia.com eller ring oss på
031-400 805.

Bekräftelse
Om du har anmält dig via hemsidan skickar vi alltid ut en bekräftelse till den angivna mailadressen som bekräftelse på din anmälan. Om du inte får ett sådant mail måste du kontakta oss, detta innebär inte att du inte fått en plats i kursen utan att du kanske fyllt i fel mailadress eller att den har hamnat i din skräppost. Vi skickar alltid ett svar till dig, oavsett om du kommit med i kursen eller ej. En anmälan garanterar inte plats på kursen. Ring eller maila oss om du inte fått en bekräftelse eller har frågor och funderingar.

Betalning
Kursavgiften skall betalas innan kursstart, kontant i receptionen eller till bankgiro 5316-2798. Vid påminnelse om obetald kursavgift debiteras en avgift på 100:- per påminnelse.


Ångerrätt av en onlineanmälan
En anmälan till Move Dansstudio är bindande. Du har dock rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du klart och tydligt meddela Move Dansstudio angående ditt beslut att frånträda avtalet skriftligen i ett brev eller e-post. Beslutet kan skickas till: Move Dansstudio, Norra Kustbanegatan 13, 416 64 Göteborg. Eller mailas till: move.dansstudio@telia.com. Om du vill kan du använda den här blanketten från konsumentverket;
klicka här , men du måste inte.
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer Move Dansstudio återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du har påbörjat danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.


Avanmälan av en anmälan på plats
En undertecknad kursanmälan som lämnas i receptionen är bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan senast 7 dagar före kursstart, oavsett om din betalning erlagts eller ej. Avanmälan senare än 7 dagar innan kursstart beviljas ej. Detta innebär att du är skyldig att erlägga full avgift för kursen(er). Detta då du upptagit en plats om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande senare än 7 dagar innan kursstart. Om du anmäler dig efter 7 dagar innan kursstart är anmälan direkt bindande och du har därmed ingen möjlighet att avanmälan dig.


Priser, VT 18:

12 veckor:
45 min: 1575:-
60 min: 1650:-
75 min: 1695:-
60 min med pianist: 1750:-
75 min med pianist: 1895:-

14 veckor:
60 min: 1850:-
75 min: 1950:-
90 min: 2050:-
60 min med pianist: 1975:-
75 min med pianist: 2050:-
90 min med pianist: 2150:-

100 kr går till föreningen a moving generation, där alla som deltar i våra kurser och föreställningar är medlemmar.

Rabatter:
2 kurser per vecka ger 200 kr i rabatt*
3 kurser per vecka ger 750 kr i rabatt*

Vip-kort mini: födda 2008 eller senare: 3700 kr. Träna hur mycket du vill på våra kurser.

Vip-kort mellan: födda 2000 -2007: 4700 kr. Träna hur mycket du vill på våra kurser.

Vip-kort plus: födda 1999 eller tidigare: 6300 kr. Träna hur mycket du vill på våra kurser.

*Rabatten ges på sammanlagd kursavgift per elev.
*Korten gäller en termin.

Familje-/syskon-rabatt, 2 barn/vecka=200 kr, 3 barn/vecka=400 kr, 4 barn/vecka=800 kr.
(Rabatten gäller på de sammanlagda kursavgifterna i familjen).

Klädsel:
Barnklasser: Mjuka kläder som är lätta att röra sig i, på fötterna rekommenderas barfota eller inneskor. (Mjuka skor typ mockasiner)
Tonår och vuxen klasser: Träningskläder efter trivsel och behag. Inneskor (gympaskor) rekommenderas på våra street och hiphop klasser.
Ring gärna för råd över vad som kan lämpa sig på olika klasser.


Behandling av personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.
För att underlätta administrationen behandlar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen som lagras i vårt datasystem.
Uppgifterna använder vi för att sända dig information om eventuella ändringar i schema under kursperioden samt övrig information om den pågående eller kommande verksamheten på MOVE Dansstudio.

Informationen lämnas till Riksidrottsförbundet och Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg för behandling av statliga och kommunala bidragsansökningar.klicka här för att läsa Riksidrottsförbundets integritetspolicy.

Klicka här för att läsa vår Integritetspolicy.