Anmälan:

Förnamn:

Efternamn:

Född (ååmmdd-xxxx):
Vi behöver hela ditt personnummer.

Telefon (inkl. riktnr):

E-post:

Gata/box:

Postnummer:

Ort:

Kurs(Dag + Tid):

Termin (t ex VT-14):

Tidigare elev hos Move (ja/nej):

Meddelande (Övriga frågor):

Jag har godkänt vilkoren

Läs villkoren

Anmälan är bindande
Mer information på sidan för anmälan

Barndans 3-6 år (BD):

I barndansen tränar vi motoriken, rums- och kroppsuppfattningen, känslan för rytm och musikalitet. Detta görs på ett lekfullt sätt på barnets egen utvecklingsnivå. En mycket väsentlig del är att utveckla barnets replica watches personliga egenskaper. En rolig och stimulerande stund med andra barn.

Move (Centrum)
Dag Kurs Startdatum Starttid Sluttid Nivå Lärare Pris
Måndag BD3M födda '15 3-4 år 2019-01-21 16.00 16.45 Hanna R 12 ggr 1575:-
Måndag BD4M födda '14  4-5 år 2019-01-21 16.45 17.30 Hanna R 12 ggr 1575:-
Måndag BD5M födda '13  5-6 år 2019-01-21 17.30 18.15 Hanna R 12 ggr 1575:-
Onsdag BD4O födda '14 4-5 år 2019-01-23 16.00 16.45 12 ggr 1575:-
Fredag BD4F födda '14 4-5 ÅR 2019-01-25 15.15 16.00 12 ggr 1575:-
Fredag BD3F födda '15 3-4 år 2019-01-25 15.30 16.15 alla 1575:-
Lördag BD4L födda '14 4-5 år 2019-01-26 09.45 10.30 12 ggr 1575:-
Lördag BD5L födda '13 5-6 år 2019-01-26 09.45 10.30 Hanna R 12 ggr 1575:-
Lördag BD3L födda '15 3-4 år 2019-01-26 10.30 11.15 Hanna R 12 ggr 1575:-
Söndag BD4S födda '14 4-5 år 2019-01-27 10.00 10.45 Hanna R 12 ggr 1575:-
Söndag BD5S födda '13 5-6 år 2019-01-27 10.45 11.30 Hanna R 12 ggr 1575:-

Move (Väster)
Dag Kurs Startdatum Starttid Sluttid Nivå Lärare Pris
Måndag BD3VM 3-4 år 2019-01-21 15.45 16.30 Charlotte 12 ggr 1575:-
Tisdag BD4VT 4-5 år 2019-01-22 16.15 17.00 12 ggr 1575:-
Tisdag BD5VT 5-6 år 2019-01-22 17.15 18.00 12 ggr 1575:-
Torsdag BD3VR 3-4 år 2019-01-24 16.15 17.00 Charlotta 12 ggr 1575:-
Lördag BD4VL 4-5 ÅR 2019-01-26 09.30 10.15 Charlotta 12 ggr 1575:-
Lördag BD5VL 5-6 år 2019-01-26 11.45 12.30 Charlotta 12 ggr 1575:-
Söndag BD3VS 3-4 år 2019-01-27 13.30 14.15 12 ggr 1575:-
Söndag BD4VS 4-5 ÅR 2019-01-27 15.15 16.00 Charlotta 12 ggr 1575:-
Söndag BD5VS 5-6 år 2019-01-27 15.15 16.00 12 ggr 1575:-

Barndans 3-6 år (BD):

I barndansen tränar vi motoriken, rums- och kroppsuppfattningen, känslan för rytm och musikalitet. Detta görs på ett lekfullt sätt på barnets egen utvecklingsnivå. En mycket väsentlig del är att utveckla barnets replica watches personliga egenskaper. En rolig och stimulerande stund med andra barn.

Move (Liseberg)
Måndag
3-4 år
BD3M födda '15
Startdatum: 2019-01-21
Starttid: 16.00
Sluttid: 16.45
Nivå:
Lärare: Hanna R
Pris: 12 ggr 1575:-
Måndag
4-5 år
BD4M födda '14
Startdatum: 2019-01-21
Starttid: 16.45
Sluttid: 17.30
Nivå:
Lärare: Hanna R
Pris: 12 ggr 1575:-
Måndag
5-6 år
BD5M födda '13
Startdatum: 2019-01-21
Starttid: 17.30
Sluttid: 18.15
Nivå:
Lärare: Hanna R
Pris: 12 ggr 1575:-
Onsdag
4-5 år
BD4O födda '14
Startdatum: 2019-01-23
Starttid: 16.00
Sluttid: 16.45
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1575:-
Fredag
4-5 ÅR
BD4F födda '14
Startdatum: 2019-01-25
Starttid: 15.15
Sluttid: 16.00
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1575:-
Fredag
3-4 år
BD3F födda '15
Startdatum: 2019-01-25
Starttid: 15.30
Sluttid: 16.15
Nivå: alla
Lärare:
Pris: 1575:-
Lördag
4-5 år
BD4L födda '14
Startdatum: 2019-01-26
Starttid: 09.45
Sluttid: 10.30
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1575:-
Lördag
5-6 år
BD5L födda '13
Startdatum: 2019-01-26
Starttid: 09.45
Sluttid: 10.30
Nivå:
Lärare: Hanna R
Pris: 12 ggr 1575:-
Lördag
3-4 år
BD3L födda '15
Startdatum: 2019-01-26
Starttid: 10.30
Sluttid: 11.15
Nivå:
Lärare: Hanna R
Pris: 12 ggr 1575:-
Söndag
4-5 år
BD4S födda '14
Startdatum: 2019-01-27
Starttid: 10.00
Sluttid: 10.45
Nivå:
Lärare: Hanna R
Pris: 12 ggr 1575:-
Söndag
5-6 år
BD5S födda '13
Startdatum: 2019-01-27
Starttid: 10.45
Sluttid: 11.30
Nivå:
Lärare: Hanna R
Pris: 12 ggr 1575:-

Move (Väster)
Måndag
3-4 år
BD3VM
Startdatum: 2019-01-21
Starttid: 15.45
Sluttid: 16.30
Nivå:
Lärare: Charlotte
Pris: 12 ggr 1575:-
Tisdag
4-5 år
BD4VT
Startdatum: 2019-01-22
Starttid: 16.15
Sluttid: 17.00
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1575:-
Tisdag
5-6 år
BD5VT
Startdatum: 2019-01-22
Starttid: 17.15
Sluttid: 18.00
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1575:-
Torsdag
3-4 år
BD3VR
Startdatum: 2019-01-24
Starttid: 16.15
Sluttid: 17.00
Nivå:
Lärare: Charlotta
Pris: 12 ggr 1575:-
Lördag
4-5 ÅR
BD4VL
Startdatum: 2019-01-26
Starttid: 09.30
Sluttid: 10.15
Nivå:
Lärare: Charlotta
Pris: 12 ggr 1575:-
Lördag
5-6 år
BD5VL
Startdatum: 2019-01-26
Starttid: 11.45
Sluttid: 12.30
Nivå:
Lärare: Charlotta
Pris: 12 ggr 1575:-
Söndag
3-4 år
BD3VS
Startdatum: 2019-01-27
Starttid: 13.30
Sluttid: 14.15
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1575:-
Söndag
4-5 ÅR
BD4VS
Startdatum: 2019-01-27
Starttid: 15.15
Sluttid: 16.00
Nivå:
Lärare: Charlotta
Pris: 12 ggr 1575:-
Söndag
5-6 år
BD5VS
Startdatum: 2019-01-27
Starttid: 15.15
Sluttid: 16.00
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1575:-

Anmälan:

Förnamn:

Efternamn:

Född (ååmmdd-xxxx):
Vi behöver hela ditt personnummer.

Telefon (inkl. riktnr):

E-post:

Gata/box:

Postnummer:

Ort:

Kurs(Dag + Tid):

Termin (t ex VT-14):

Tidigare elev hos Move (ja/nej):

Meddelande (Övriga frågor):

Jag har godkänt vilkoren

Läs villkoren

Anmälan är bindande
Mer information på sidan för anmälan